تکمیل اطلاعات ثبت نام


مشتریان عزیز موبایلتو، لطفا هر چه سریعتر برای تکمیل اطلاعات حساب کاربری، شماره کارت که با آن پرداخت کرده اید و شماره حساب و یا شبا خود را وارد کنید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره کارت را بنویسید. شماره کارت را کوچک‌تر از 16 حرف بنویسید. شماره کارت 16 رقمی وارد فرمایید

شماره کارت 16 رقمی بدون فاصله و خط تیره وارد کنید.

نام بانک صادرکننده کارت را بنویسید. نام بانک صادرکننده کارت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شبا (IBAN) را بنویسید. شماره شبا (IBAN) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. شماره شبا با IR شروع می شود و 24 رقم دارد

شماره شبا با IR شروع می شود و 24 رقم دارد

شماره حساب را بنویسید. شماره حساب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...