اندروید وان

فرق بین اندروید وان و اندروید گو چیست

/difference-between-android-one-and-android-go

تفاوت مدل های  Android One و Android Go چیست؟ هرکدام نوعی از اندروید هستند، هرکدام از گوگل سرچشمه می‌گیرند و همه آن‌ها چند ویژگی مشترک دارند؛باموبایلتو همراه باشید.