جلوگیری از سرقت گوشی

چگونه گوشی گمشده خود را پیدا کنیم

/how-to-find-your-lost-phone

برای شما ام پیش آماده است لحظه ایی که احساس میکنید گوشیتان نیست یا گم  شده است همانند کسی که کودک خود را گم کرده است مضطرب میشوید. ممکن است فکر  کنید این یک اغراق یا اظهار نظر مضحک درباره عصر مدرن است...