فیرفون

آیا بحران کمبود تراشه گوشی‌های هوشمند می‌رسد؛ برای خرید تلفن همراه جدید مجدد فکر کنید

/global-chip-shortage-should-make-you-think-twice-buying-phone

بحران کمبود تراشه اکنون دیگر فقط در حوزه تولید کامپیوتر نیست و به گوشی‌های هوشمند نیز رسیده است.