واتساپ بیزینس

تفاوت میان واتساپ و واتس اپ بیزینس

/whatsapp-vs-whatsapp-business-difference

در ژانویه ۲۰۱۸، واتس اپ از اپلیکیشن جدیدی پرده برداشت که برای کمک به  فعالیت کسب و کارهای کوچک طراحی شده بود. این اپلیکیشن WhatsApp Business  نام گرفت و در کنار دارا بودن ویژگی‌های بیشتر به صاحبین کسب و کارهای نو  پا این اجازه را می‌دهد که با مشتری‌هایشان تعامل بیشتری داشته باشند.