Dark Mode

فعال کردن حالت تاریک (Dark Mode) در اندروید و استفاده از آن

/dark-mode-on-android

آیا تم پیش‌فرض اندروید چشمتان را اذیت می‌کند؟ آیا باتری گوشی‌تان زود خالی می‌شود؟ فعال کردن حالت تاریک (Dark Mode) در اندروید می‌تواند از چشم شما محافظت کند و حتی به بهبود طول عمر باتری هم کمک کند. در این مقاله نحوه فعال کردن و استفاده از آن را آموزش می‌دهیم.