Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold3 با قلم های قدیمی S کار نمی کند

/z-fold3-does-not-work-with-s-pens

زیرا S Pen Fold و S Pen Pro دارای یک نوک جمع شونده مخصوص برای محافظت از صفحه تاشو هستند