دسترسی

چگونه دسترسی برنامه ها را کنترل کنیم

/how-to-control-access-to-applications

احتمالا برای شما ام پیش آمده است نرم افزاری بدون نیاز به دسترسی دوربین، از دوربین شما استفاده کند این امر باعث میشود که امنیت گوشی شما به شدت پایین بیاید که موجب به خطر افتادن سلامت و اطلاعات گوشی شما میشود امروز در این مقاله به شما آموزش میدهیم که چطور جلوی آن را بگیرید؛ با موبایلتو همراه باشید.