دستیار گوگل

چطور به دستیار گوگل نام‌های پیچیده مخاطبین را آموزش دهیم؟

/how-to-teach-google-assistant-unique-contact-names

دستیار گوگل یا گوگل اسیستنت روی دستگاه‌های هوشمند اگر نتواند کلمات شما  را شناسایی کند و بفهمد، کارایی مناسبی از خودش نشان نمی‌دهد. اگر در لیست  مخاطبین شما فردی وجود داشته باشد...با موبایلتو همراه باشید.