دسیار صوتی

نحوه فعال یا غیرفعال کردن دستیار صوتی Google ؛ به چند روش ساده

/how-to-enable-or-disable-google-voice-assistant-in-a-few-simple-ways

به ندرت برای شما ام پیش آمده است که هنگامی در حال صحبت با دوست خود یا فرد دیگری هستید دسیار صوتی Google به اشتباه فعال میشود امروز در این مقاله با چند روش ساده آموزش داده میشود که چگونه دسیار را فعال یا غیر فعال کنیم با موبایلتو همراه باشید.