مخفی کردن عکس

نحوه پنهان کردن عکس ها در Android ؛ محافظت از تصاویر خصوصی

/how-to-hide-photos-on-android-protect-private-images

می توانید عکس های خود را با استفاده از پوشه های ایمن یا برنامه های  اختصاصی در تلفن Android خود شخصی سازی کنید. ما به شما نشان می دهیم که  چگونه عکس های خود را مخفی کنید.