گوریلا گلس

Gorilla Glass با DX و DX + از لنزهای دوربین پرچم‌دار بعدی شما محافظت می کند

/gorilla-glass-with-dx-and-dx-protects-your-camera-s-next-flagship-lens

کورنینگ از چند کامپوزیت شیشه محافظ لنز جدید با نام Gorilla Glass DX و DX  + خبر داد. اینها از لحاظ فنی جدید نیستند زیرا از سال 2018 نمایشگرهای  ساعت های هوشمند را پوشش می دهند