Google Play

قدیمی‌ترین دستگاه‌های Android از ماه سپتامبر قادر به ورود به سیستم Google نخواهند بود

/the-oldest-android-devices-will-not-be-able-to-sign-in-to-google-from-september

گوشی های قدیمی که دارای اندروید میباشند دیگر از شهریور ماه توسط گوگل پشتیبانی نمیشوند