بحران کرونا باعث شد که میلیون ها نفر در سراسر کشورهای جهان امسال را به کار در خانه و در واقع دورکاری مشغول باشند و امکان رفتن به محل کار برایشان وجود نداشته باشد. با مبهم بودن دورنمای ساخت واکسن و ادامه بحران کرونا این مساله باعث شده است که گوگل در تصمیمی جدید به کارمندان خود اجازه دهد که تا تابستان سال آینده میلادی از خانه کار کنند.

از ابتدای سال جاری میلادی کارمندان خود را دور کار کرده بود اما با تصمیم جدید اعلام شده توسط این شرکت کارمندان تا حداقل جولای سال آینده میلادی همچنان دورکار خواهند ماند.

بخشی از علت تصمیم گیری جدید گوگل مبنی بر تبدیل بازگشت به کار به خاطر کارمندانی است که کودک دارند و باید فرزندان خود را سال آینده میلادی نیز در خانه نگهداری کنند و دسترسی به مدرسه ندارند. از طرفی بسیاری از این والدین به خاطر بسته بودن مهد کودک ها مجبور هستند کودکان خود را در خانه نگه داری کنند. 

ادامه دورکاری بخش وسیعی از کارمندان گوگل

 با این حال تصمیم جدید گوگل هنوز در مورد بخش محدودی از کارمندان این شرکت است اما همان طور که گفته شده است به زودی بخش وسیع دیگری از کارمندان را نیز در بر خواهد گرفت. آن طور که مشخص شده اکثر شرکت های گوگل از جمله دفتر مرکزی در کالیفرنیا و دفترهای دیگردر کشورهای آمریکا، انگلیس، هند، برزیل و دیگر جاهای جهان نیز مشمول این دستورالعمل خواهند شد.

گوگل چند هفته پیش اعلام کرده بود که کارمندان این شرکت می‌توانند تا پایان سال جاری میلادی دو کار باشند.

بسیاری از شرکت های جهان نیز از ابتدای بحران کرونا و با جدی شدن آن تصمیم به دورکاری کارمندان خود کردند. علاوه بر این، شرکت های مختلفی نیز مجبور به بستن فروشگاه های بزرگ خود در سراسر جهان شدند. گفته می شود تا نتایج نهایی آزمایش ها بر روی واکسن کرونا هم چنان این وضعیت نوسانی در کسب و کارهای مختلف ادامه خواهد داشت.

منبع